Project Description

Roan Ash by Teatro at ten on Main

Roan Ash is sonder twyfel een van die beste musikante saam met wie ek al gewerk het. Dit was ‘n groot vooreg om vir hom klank en ligte te doen en natuurlik tussen deur ‘n klompie fotos te neem.